Flerstegs-formulär eller enstegs-formulär: vad ska du välja?

Hur ska du samla in den mest relevanta informationen om dina kunder, och fortsatt hålla dom engagerade? En vanlig fråga som marknadsförare ofta ställer sig i kampen mot att fånga in värdefulla leads via deras strategier.  

Webbformulär är verktyget som ligger bäst till hands, eftersom det är enkelt, effektivt, och kan designas strategiskt för att fånga just leads. Hursomhelst, i det fall du ska publicera formulär med en digital formulärbyggare – så gäller det att ha koll på vad som fungerar. Är det enstegs- eller flerstegs-formulär som gäller?

Målet är såklart att leverera en så fläckfri och flytande online upplevelse som möjligt, så att webbplatsbesökare ständigt konverteras till nya leads lätt som en plätt. 

Flerstegsformulär vs enstegsformulär

I den här texten kommer vi ställa “enstegarna” huvud mot huvud mot “flerstegarna”. Vi lyfter fördelar och användningsområden för de båda och reder ut ditt val av webbformulär. 

Enstegsformulär

Enstegsformulär är inte alltid som det låter, enstegs-formulär är nämligen en lista av alla frågor på en enda upplaga, allt på en webbsida. En bra jämförelse är med traditionella fysiska formulär där alla frågor ryms på ett och samma A4:a papper. 

Såhär – tänk dig att du klickat dig in på en ny hemsida. Och där dyker en överväldigande lång lista med frågor upp som måste besvaras. Inte den mest önskvärda situationen, eller hur?

Att inkludera många (ibland onödigt många) frågor för att samla in kundinformation i form av ett långt och ensidigt formulär, uppfattas av mottagare som en överbelastning – vilket leder till högre avhoppsfrekvens. 

Exempel på enstegsformulär

Långa statiska formulär är inte lika effektiva som förr, idag är gemene man nämligen betydligt mer otålig och skeptisk gentemot vilken information de väljer att dela om sig själva och i vilket syfte. 

Hur använder man ett enstegs-formulär på bästa vis?

För att säkerhetsställa besökares konvertering, är det viktigt att hålla det enkelt. Det effektivaste sättet att göra det är att endast (och endast) fråga sådant som är relevant. Att hålla det kort och nedskalat kommer öka användarnas förtroende och minimera friktionen. 

Ett enkelt experiment genomfördes på saken 2011, där man ändrade antal förfrågningar/frågor i ett webbformulär från nio till fem stycken, konverteringsgraden ökade då med 13,4%. Experimentet är aktuellt även idag, genom att skala ner ett webbformulär med en fråga så ökade antal konverteringar på samma formulär med 26%. 

Med det sagt så konverterar enstegs-formulär allra bäst i nedskalat skick där enkla och relevanta frågor ställs. Vanliga sätt att använda enstegs-formulär är för nyhetsbrev eller kundservice.

Tricket ligger i att skapa attraktiva formulär som placeras strategiskt bra på webbplatsen för att fånga användarens uppmärksamhet vid rätt tidpunkt.

Till Exempel kan du presentera formulären i form av pop-ups, som skapar en känsla av brådska vilket motiverar användaren till att engagera sig. 

Formulär med pop-up giosg

En gång till vill vi ha det sagt! Om du vill skapa den bästa svarsfrekvensen och användandet av ett enstegsformulär, håll det så kort det går.

Allt över fyra frågor plus ett CTA är förmodligen lite för mycket begärt. Tänk att ett enstegsformulär endast ska vara skapt för att samla in grundläggande information som namn och e-post för att skaffa en prenumeration, exempel. 

När är enstegs-formulär inte rätt väg att gå? 

Som alla marknadsförare vet, så kommer man inte långt informationsmässigt med ett namn och e-post, man önskar få veta mer än så. Därför är enstegsformulär inte optimalt när det gäller att skapa kännedom om kunder. Typ som i utbildande och engagerade kampanjer. 

Enstegsformulär är inte heller anpassade efter kundernas egna intressen och beteenden. Och som vi alla också vet; så går marknadsföringen i detta nu mot en ny riktning som kan skrivas på med ordet engagemang-driven. 

72% av kunder har själva uppgett att de väljer att bara integrerar med personliga meddelanden. Så, om du undrar vad som är det bättre alternativet för att öka antal leads i form av konversationer via webbformulär, fortsätt läs.

Flerstegsformulär

Till skillnad från enstegarna, så är flerstegs-formulär faktiskt som det låter. Det är innovativa och interaktiva webbformulär som är strukturerade i flera steg. Med det menas att dom har förfrågningarna indelade i flera vyer som en efter en presenteras, likt en PowerPoint!

Flersteg-formulär resulterar i 86% fler konverteringar då det är enklare för användaren att ta till sig än en överväldigande lista av frågor. 

Formulär med flera steg hjälper också till att säkra och kvalificera potentiella kunder eftersom formulären är strategiskt utformade för att samla in information utöver det vanliga. Basic-frågor ger inte relevanta detaljer för att kvalificera potentiella kunder, medans flerstegarna öppnar upp den möjligheten.  

exempel på flerstegsformulär

Tänk dig att du arbetar i fastighetsbranschen. Då är det mycket viktigt att förstå kundernas preferenser, budget och krav innan du kan presentera dem som relevanta leads för dina säljare. 

Flerstegsformulär kan hjälpa till i denna process genom att skapa en upplevelse utöver det vanliga med alternativa frågor som kunder faktiskt har ett intresse av att svara på. 

På samma sätt, i branscher som bilindustrin, bank och finans, detaljhandeln med fler; så är flerstegs-formulär rätt väg att gå. Formulär av detta slag är inte bara gjorda för att fånga leads, utan också utbilda och engagera besökarna. 

Varför är flerstegsformulär bäst när det gäller att öka konverteringsfrekvensen?

När man svarar på ett formulär i flera steg så är varje fråga som en besökare svarar på ett litet åtagande som görs för att komma vidare till nästa. Därför, när frågorna innan har besvarats, är svarspersonen redan investerad i processen och något inom oss säger att vi “villhöver” fullfölja till slutet. 

Föreställ dig att du pratar med en säljare som delar med sig av alla detaljer och funktioner om en produkt som du är intresserad av. Alternativt så gör säljaren först en behovsanalys där hen frågar frågor och ger svar på vad som är viktigt för just dig för att sen informera om relevanta hjärtefrågor kring produkten som du bryr dig om. 

När du får vara involverad i diskussionen så börjar en känsla av att du hittat en produkt som svarar på just dina behov smyga sig fram. Inte hade du vänt ryggen och lämnat säljaren utan att se hur diskussionen kan hjälpa dig vidare? 

På liknande sätt fungerar ett flerstegsformulär på en webbsida. Formuläret motiverar användaren att svara på frågor och därmed konvertera till en potentiell lead. Som ett plus i kanten är formulären dynamiska då dom kan struktureras och omstruktureras enligt de aktuella behoven, samtidigt som det hålls kort och koncist!

En annan anledning till att vi inte ser samma potential  i enstegsformulär som med flerstegare; är att du via en enstegare inte kan guidas vidare i rätt riktning eller fråga enligt ditt svar på föregående. 

Ett flerstegsformulär däremot, det skapar en interaktiv chatbot-upplevelse som är både personlig och relevant. 

Flerstegsformulär som liknar en chatbotHur använder man flerstegsformulär på bästa vis?

Det dynamiska upplägget för ett webbformulär med flera steg passar sig för alla typer av hemsidor, såväl B2B som B2C. Som nämnt ovan är det ett effektivt sätt för leadsgenerering, som kan användas både för marknadsföring eller kampanjer med leadsmålsättningar. Eller för att boka en demo online och samtidigt samla information om webbplatsbesökare. 

De kan läggas till på webbplatsen som roliga och engagerande pop-up fönster eller riktas efter användarens åtgärder. Formulären kan också integreras med flera fördefinierade svar vilket tar användarvänligheten till nästa nivå och förenklar ifyllningsprocessen. 

Här kan du läsa mer om hur leadsgenererande formulärmallar skapta för att öka konverteringsgraden. 

Alla typer av flerstegsformulär har potential att skapa en engagerande upplevelse för användaren. Många branscher har dock inte upptäckt eller tagit till vara på potentialen ännu. Som följd så missar många företag relevanta leads trots att dem driver bra mängder webbplatstrafik, som dessvärre inte följs upp. 

Även uppföljningen av flerstegsformulären är en viktig aspekt för att nå full potential. 

Vilka fördelar finns med att använda formulär med fler steg?

Här kommer en nedkortad lista på de fördelar som vi anser med ett formulär i flera steg:

  • De har högre potential att omvandla potentiella kunder till leads
  • De hjälper säljteamet med relevant kundinformation
  • De minskar den kognitiva överbelastningen webbplatsbesökare ibland upplever
  • De sätter användaren i fokus 
  • De är visuellt tilltalande till skillnad från överväldigande enstegs-formulär
  • De sparar plats på din webbplats
  • De kan användas för en bred aspekt olika syften

Kom igång med leadsgenererande formulär 

Innan du kliver in i formulärens värld så finns det en del saker du måste ha i åtanke och tänka på. Du måste reda ut vad som är behovet eller syftet med ditt formulär – och strukturera formuläret på ett sätt som är bäst efter ditt behov. 

Själva utformningen kommer enkelt falla på plats när du har planerat din strategi och vision för implementationen av ditt webbformulär. 

Utifrån den här textens exempel, dina målsättningar och nu även kunskap om fördelar och nackdelar med diverse formulär så hoppas vi att du kan ta rätt val. Giosgs verktyg möjliggör också att du kan A/B testa de olika variationerna på din webbplats med hjälp av våra färdiga och inbyggda mallar.

Se till att maxa användningen och ta nytta av den potential som finns att hämta i webbformulär, boka en demo idag och uppnå dina mål för generering av leads online.

Boka demo giosg

Interaction Builder , Conversational Marketing