"@context" : "http://schema.org", "@type" : "QAPage", "mainEntity" : { "@type" : "Question", "name" : "9. Hur kan jag utveckla en AI chatbot gratis?", "acceptedAnswer" : { "@type" : "Answer", "text" : "Här är några av de bästa plattformarna som du kan använda för att skapa en gratis AI chatbot: Giosg Botsify Activechat.ai Flow XO Chatfuel" } } }, { "@context" : "http://schema.org", "@type" : "QAPage", "mainEntity" : { "@type" : "Question", "name" : "10. Vilka funktioner ska jag leta efter för att hitta den bästa AI chatbot plattformen?", "acceptedAnswer" : { "@type" : "Answer", "text" : "Här är några viktiga funktioner att ha i åtanke när du ska jämföra olika plattformar: Noggrannhet Automationsklass Användarvänlighet Inriktningsalternativ Integrationer Varumärkesalternativ Chattrutter A/B testfunktioner Rapport- och analysmöjligheter Kundsupport" } } } ]

De 16 bästa AI chatbot-plattformarna

Vill du skapa marknadens bästa AI chatbot? 

En av de stora trenderna som har dykt upp i samband med pandemin är att kunder använder självbetjäningskanaler såsom chatbots i större utsträckning. Det visar sig till och med att majoriteten av kunderna föredrar självbetjäningsservice för enklare uppgifter. 

AI chatbot plattformar

Bild via Salesforce

Med detta i åtanke är det lätt att se att det är rätt tid att inkludera AI chatbots i din hemsida eller app. Det kan till och med öppna upp för möjligheten till en smidigare kommunikation med dina kunder. 

Som ett resultat av detta, kommer du att förbättra både kundservice och kundernas upplevelse. Som om inte det vore nog, kan AI chatbots vara ett sätt att sänka företagets kostnader när det gäller servicerelaterade frågor och tjänster. 

Detta eftersom det antagligen inte kommer krävas lika många anställda inom kundservice som innan. 

Överlag så finns det en hel del fördelar med en AI chatbot. 

Men frågan är - hur kan du skapa den bästa AI chatboten?   

Det, och mycket mer, kommer vi gå igenom.

I den här texten kommer vi en gång för alla svara på:

Då börjar vi! 

person holding phone and chatting with AI chatbot

Vad är en AI chatbot?

En AI chatbot är ett online program som med hjälp av artificiell intelligens använder NLP (natural language processing) för att simulera mänskliga konversationer på hemsidor och mobilappar.  

En AI chatbot är designad för att kunna förstå mänsklig interaktion och avsikt baserat på besökarens skrivna text, och på så sätt kunna erbjuda hjälp utan att behöva involvera en person från kundserviceteamet. 

Med några av de bäst designade AI chatbotarna, kan det till och med vara svårt att märka att du interagerar med ett program och inte en människa. 

Vanligtvis så svarar de på vanligt ställda frågor och ger nödvändig information för att hjälpa dig att hitta det du letar efter. AI chatbots kan användas i många olika typer av branscher, och det kan vara frågor som rör allt ifrån bankverksamhet till resor eller sjukvård. 

I dagens digitala värld, är chansen väldigt stor att du faktiskt redan har kommit i kontakt med en AI chatbot på en webbplats eller app. 

Här är ett exempel på en AI chatbot:

Best AI chatbot Platforms

Bild via Business Wire 

Vad är skillnaden mellan en vanlig chatbot och en AI chatbot?

I den här delen av inlägget ska vi gå igenom hur en AI chatbot skiljer sig från en vanlig chatbot. För att kunna göra detta, behöver vi först förstå hur en vanlig chatbot fungerar. 

Vad är en vanlig chatbot?

En vanlig chatbot erbjuder förbestämda flervalsalternativ, oftast i form av knappar eller menyer. Och beroende på vilket alternativ besökaren klickar på, genererar en vanlig chatbot nya flervalsalternativ som besökaren kan välja emellan. Det går att jämföra med hur ett flödesschema fungerar.  

Vanliga chatbots är designade med hjälp av förbestämda konversationsvägar, där de är programmerade att förutspå vad en besökare kan tänkas fråga. 

Och även om en chatbot använder sig av avancerade konversationsvägar, kan den bara ge förbestämda svar. En vanlig chatbot kan alltså inte lära sig eller anpassa sig efter besökares interaktioner, de kan endast erbjuda svar och scenarier som besökaren redan har definierat på förhand.

Här är ett exempel på hur en vanlig chatbot kan te sig:

example of how a chatbot works

Bild via giosg

Det var allt om hur en vanlig chatbot fungerar. Låt oss dyka in i världen av AI chatbots.

Vad är en AI baserad chatbot?

Till skillnad från en vanlig chatbot, är en AI chatbot designad för att tillmötesgå varje besökares unika behov genom att förstå dennes kontext och intention. 

Med hjälp av NLP och maskininlärningskapacitet, kan en AI chatbot generera anpassade svar på en besökares fråga. Ju oftare en AI chatbot exponeras för olika besökares behov, desto bättre kan de bemöta dem. De blir helt enkelt smartare för varje interaktion. 

AI baserade chatbots har många fördelar över vanliga chatbots, här är några: 

 • De förbättras ständigt med hjälp av insamlad data 
 • De kan analysera och förstå besökares beteendemönster 
 • De erbjuder en bred variation av beslutsmöjligheter 
 • De tillhandahåller mer anpassade svar 
 • De kan förstå fler språk 

Vad är fördelarna med att använda en AI chatbots? 

Nu när du vet vad en AI chatbot är, är frågan varför du ska inkludera en på din webbplats eller app.

Det finns många fördelar med att lägga till en AI chatbot till din webbplats. I den här delen kommer vi att gå igenom några av dem. 

benefits of AI chatbots

1. Identifiera och följa upp leads 

Den mest självklara fördelen med att använda en AI (artificial intelligence) chatbot är att du kan identifiera fånga upp leads. 

Såhär fungerar det:

Så fort någon besöker din webbplats eller app, kan AI-styrda chatbots inleda en konversation med dem. De kan till exempel fråga ett antal frågor för att förstå besökarens mål med webbplatsbesöket. 

Baserat på besökarens behov, så kan de bästa AI-styrda chatbotarna för generering av leads visa relevanta inlägg, produkter, tjänster eller erbjudanden. Några av de bästa AI chatbotarna kan till och med hjälpa en besökare med navigeringen på din webbplats. 

En bra AI chatbot kan helt enkelt hjälpa dig att förflytta dina leads längre ned i försäljningstratten.

2. Få insikt i kunders beteende 

Varje gång en besökare interagerar med en AI chatbot, så samlar chatbotplattformen in deras svar. Från den här datan kan en avancerad AI chatbot förse dig med insikter om din målgrupp, allt från vad de är ute efter till hur de beter sig. 

Det kan faktiskt ses som en guldgruva när det gäller användardata. 

Den här användardatan kan hjälpa till såväl med försäljning och produktutveckling samtidigt som det kan ge inspiration till framtida innehåll på webbplatsen. 

Viktigt att notera är även att en AI chatbot samlar in data kontinuerligt och automatiskt, vilket kan minska din arbetsbörda när det gäller att sammanställa information.

3. Stärka kundnöjdheten 

Det är inte bara du som kommer vara nöjd med en AI chatbot, även dina kunder kommer bli nöjdare. 

Här är varför:

De bästa AI chatbotarna gör det möjligt för dina kunder att få svar på sina frågor på en gång, istället för att de ska behöva vänta på att bli kontaktade av någon från kundservice. 

Det gör det inte bara enklare för dina kunder, du sparar även deras tid. Och det kan i sin tur ge en besökare en bättre upplevelse av din hemsida eller app, vilket leder till en ökad kundnöjdhet.

4. Spara in på driftskostnader 

Oavsett din bransch och storleken på ditt företag, är det alltid viktigt att försöka minimera kostnaderna. Genom att lägga till en AI chatbot på din hemsida eller app kan du spara in de pengar du annars skulle behöva lägga på att anställa kundservicerepresentanter. 

En avancerad AI chatbot kräver förvisso en engångsinvestering, men i det långa loppet kommer du att spara in på de allmänna kostnaderna.

Hur väljer du den bästa AI plattformen?

De bästa AI chatbot plattformarna kan hjälpa ditt företag med att generera nya kvalitativa leads, samtidigt som den kan hjälpa till att konvertera och underhålla dem på lång sikt.

En AI chatbot har mycket att erbjuda, men det är viktigt att hitta rätt plattform.

Här är några av de viktigaste kriterierna att ha i åtanke när du ska välja den AI chatbot plattform som passar ditt företag bäst.

1. Användarvänlighet 

Något som kännetecknar en bra AI chatbot plattform är att den är enkel att använda. Du ska inte behöva ha erfarenhet inom design eller programmering för att skapa en bra chatbot. 

De bästa plattformarna ger dig istället möjligheten att göra förändringar där det behövs. Till exempel så brukar AI-baserade chatbot plattformar som har en drag- and drop funktion anses vara väldigt användarvänliga.

example of drag and drop function

2. Automationsgrad 

En stor fördel med AI-baserade chatbots är att de erbjuder en hög grad av automatisering.

De flesta AI chatbotarna gör det möjligt för dig att besvara kunders frågor snabbt och effektivt. Men de allra bästa erbjuder även möjligheten att enkelt omdirigera komplexa frågor till livechat representanter. Den här typen av direkt omdirigering kan öka kundnöjdheten. 

Men det är inte allt. 

När du väl har kontaktinformation från potentiella lead är det viktigt att kunna nå ut till dem fort. Med hjälp av dirigeringsfunktionen, kan AI chatbot plattformen enkelt skicka vidare viktiga detaljer om leads till ditt säljteam. 

Om du är ute efter fler konverteringar, ska du helt klart se till att AI plattformen för chatbots erbjuder denna funktion. 

3. Noggrannhet 

När du står i valet för en AI chatbot plattform, se till att lägga ned tid på att undersöka och säkerställa att chatboten kommer kunna ge tillförlitliga svar. 

Så hur kan du göra det?

Observera hur många gånger din AI-baserade chatbot levererar ett felaktigt svar, eller error. Du bör även undersöka hur bra chatboten kan erbjuda personliga svar och erbjudanden till dina besökare. 

4. Styrningsförmåga 

En annan viktig funktion att ha i åtanke när du ska välja rätt chatbot plattform är hur väl den möjliggör för dig att rikta dig till din målgrupp. Det är baserat på detta som du ska kunna anpassa ditt innehåll enligt till din valda målgrupp enligt vissa förinställda kriterier. 

De bästa AI plattformarna tillåter dig att styra mot alternativ som är relaterade till en besökares beteende på hemsidan, plats, enhet och andra faktorer. 

5. Integrationer 

Om du vill kunna samla in och dra nytta av användardata, behöver din AI chatbot plattform erbjuda en smidig och sömlös integration mellan olika CRM-system, sociala medierkanaler och verktyg för emailmarknadsföring. 

Det här kommer göra det möjligt för dig att nå dina potentiella leads på olika plattformar. 

Alla plattformar erbjuder inte en integration med dina existerande CRM-plattformar. I dessa fall, kan det vara lönt att kolla upp om de har öppna APIs. Om de har det, kan det vara möjligt för dig att integrera nya system.  

6. Anpassning efter varumärket

Tillåter chatbot plattformen dig att anpassa designen på chatboten så att den matchar ditt företags design? 

Det är en viktig fråga att ha i åtanke om du vill kunna anpassa din chatbot. 

7. A/B testning

Genom att A/B testa, kan du få en insikt i dina webbplatsbesökares generella preferenser. 

Baserat på dessa insikter, kan du filtrera din målgrupp och testa automatiska förslag. 

Se till att den chatbot plattformen du väljer har möjlighet till att A/B testa chatbotens placering, storlek och bilder. 

A/B test on chat bot platforrm

Bild via giosg

8. Rapporterings- och analyseringsförmåga 

En bra chatbot-plattform kommer ge dig möjlighet att enkelt se hur din chatbot presterar. 

Att titta på chatbotens rapporter kan hjälpa dig att förstå dina besökares intentioner med webbplatsbesöket. Därför är det viktigt att se till att din chatbot-plattform erbjuder detaljerade rapporter där du kan följa upp besökarnas beteende. 

9. Kundsupport 

Vad händer om du stöter på problem när du skapar din AI chatbot, eller om någonting strular när den är på plats? 

De bästa AI chatbot-plattformarna erbjuder effektiv kundsupport i dessa lägen. Så innan du bestämmer dig för en chatbot-plattform, se till att de har ett välfungerande supportteam.

Gör din egen research och kolla deras online recensioner för att skapa dig en bra uppfattning om andras erfarenhet av plattformens kundsupport. 

Vilka är de bästa AI chatbot-plattformarna?

I den här delen har vi skapat en lista över de bästa AI chatbot-skaparna som du kan använda dig av för att skapa din egen bot. 

Vi har gjort all research så att du slipper lägga ned timmar på att genomsöka varje plattforms funktioner och prisplaner.

Här är en översikt över några av de bästa AI chatbot-skaparna som finns på marknaden idag: 

1. Giosg 

Giosg AI chatbot

Bild via Giosg

Om du är ute efter att skapa fler leads, borde du kolla in Giosgs AI chatbot-skapare. Den garanterar att vara 4 gånger så effektiv än de statiska leadgenereringformulär du kan ha på din webbplats. 

Och det bästa är att Giosg erbjuder en gratis provperiod och demo innan du binder upp dig till prisplanen. 

Viktiga funktioner 

 • Möjlighet att addera bilder, videos, emojis och GIFs till AI chatbot
 • Inbyggd verktyg för chatbot A/B testning
 • Detaljerade och visuella rapporter över resultat
 • Möjlighet att skapa formulär och pop-ups för att fånga upp leads 
 • Integrerar med CRM- och marketing automation mjukvara 
 • Live chat integration 
 • 30+ olika styrningsregler för att initiera konversationer

Fördelar 

 • Användarvänlig AI chatbot-plattform 
 • Ingen kodningserfarenhet krävs
 • Möjlighet till personliga prisplaner
 • 30 dagar gratis provperiod
 • Möjlighet att få se en demo
 • Omfattande rapporter 

Nackdelar 

 • Ingen A/B testning i basplanen 

Användbarhet

Enkel att använda

Verktygsnivå

Nybörjare/Mellan/Expert

Pris

Giosg Interaction Builder: 

 • Grundplan: €69 per månad (ca 719 kr), faktureras årligen 
 • Professionell plan: €199 per månad (ca 2073 kr), faktureras årligen
 • Företagsplan: Skräddarsydd prisplan 

Giosg Live chat:   

 • Startplan: €49 per månad (ca 510 kr)
 • Tillväxtplan: €149 per månad (ca 1550 kr) 
 • Prestandaplan: €399 per månad (ca 4150 kr)
 • Företagsplan: Skräddarsydd prisplan

Tips: Välj deras livechattprogram så att du enkelt kan skapa och hantera en bas med svar baserad på din kunskap om din webbplats. Där kan du med hjälp av en drag and drop funktion lägga till fraser som är baserade på kunddata och historisk data. 

2. Botsify

02-botsify

Bild via Botsify

Botsify är en av de bästa brett hanterande AI chatbot-plattformen som gör att du kan öka din närvaro på flera kanaler. Tillsammans med din webbplats, kan du skapa en bot för WhatsApp, Telegram, Wordpress och andra plattformar. 

En annan utmärkande funktion med denna AI chatbot-plattform är att den gör det möjligt för dig att smidigt överföra frågor mellan bots och kundservicerepresentanter. 

Det kan göra en stor skillnad när det kommer till att öka kundnöjdheten och att ge besökarna en bättre upplevelse av webbplatsen. 

Några av de stora varumärkena som använder sig av denna AI chatbot-plattform är Toyota, Spotify, Unilever, och World Health Organisation (WHO). 

Viktiga funktioner

 • Flerkanalig AI chatbot-plattform
 • 190+ tillgängliga språk för AI chatbots
 • Möjlighet till att spara användardata
 • 100+ integrationer 
 • Möjlighet till brett hanterande AI chatbots 
 • Grundläggande analys- och rapportmöjlighet 

Fördelar 

 • Flerkanalig plattform 
 • Engagerad kontoansvarig 
 • 14 dagars gratis provperiod
 • Möjlighet till livechatt 

Nackdelar

 • Kräver kodning för att använda sig av mer avancerade svar 

Användbarhet

Enkel att använda för att bygga en grundläggande AI chatbot

Verktygsnivå

Nybörjare/Mellan/Expert

Pris 

 • Personlig plan: €34 per månad (ca 350 kr)
 • Professionell plan: €106 per månad (ca 1100 kr)
 • Företagsplan: €352 per månad (ca 3660 kr)
 • Skräddarsydd plan: Skräddarsydd prisplan är tillgänglig för företag som kräver hög användning

Tips: Använd deras gratis utbildningsavsnitt i företagsplanen och lär dig att få ut det mesta av AI chatbot-plattformen. 

3. MobileMonkey

03-mobilemonkey

Bild från MobileMonkey

MobileMonkey är en av de bästa AI chatbot-plattformarna, som är känd för sin flerkanaliga strategi för chatbot marknadsföring. Genom att använda den här AI chatbot-skaparen, så kan du nå kunder på Facebook Messenger, Instagram, och via webbchatt och sms. 

En av de mest unika egenskaperna med denna AI chatbot-plattformen är att du kan få notiser när du får kvalitativa leads. När en eventuell kund chattar med med din bot, kan du få notiser via Slack, sms eller via andra appar. 

Dessutom så kan du integrera företagsapplikationer, inklusive CRM-plattformar, mailmarknadsföring, orderbekräftelse med flera. 

Viktiga funktioner

 • Flerkanalig AI chatbot-skapare 
 • Chatblaster för Facebook Messenger och sms-marknadsföring 
 • Enad chattinkorg
 • Överlämning av livechatt 
 • Chatbot analysering 
 • Målgruppsbaserade drip-kampanjer

Fördelar

 • Multikanaliga bots 
 • Detaljerade träningsmaterial 
 • Bra kundsupport 
 • Ständiga uppdateringar och tillägg

Nackdelar

 • Inlärningskurvan kan vara lite brant för vissa användare 

Användbarhet

Måttligt lätt

Verktygsnivå

Mellan/Expert

Pris 

MobileMonkey har olika prisplaner för små och medelstora företag, in-house marknadsförare, och agenturer. Kontakta deras säljteam för att få en offert. 

Tips: Den här AI-stärkta chatbot-plattformen ökar automatiskt det totala antalet sändningar för din prenumerationsplan om du överskrider din gräns. Så håll ett öga på din sändningsgräns!

4. Activechat.ai

04 - activechat.ai

Bild via Activechat.ai

Den här AI-plattformen för konversationer är välanpassad för att bygga kundservice-chatbotar för konversationsmarknadsföring. Den har byggstenar som gör det möjligt för dig att ansluta ramverk inom chatbot plattformen. 

Den har integrering med Google Sheets, Shopify stores, WooCommerce och andra populära appar. 

Det bästa med den här plattformen är att du kan hantera flerkanaliga interaktioner från en och samma plattform. Detta fungerar både för live chattar och för automatisering av online assistenter.

Activechat.ai matchar kunder över kanaler automatiskt. Dessutom kan du välja att följa upp konversationerna där det passar bäst för dig och dina kunder. Det kan spara mycket av din tid. 

Viktiga funktioner

 • Flerkanalig bot byggare
 • Flera olika integrationer, inklusive e-commerce appar
 • Live chat CRM
 • Funnel analys 
 • Kundpoäng 

Fördelar 

 • Användarvänlig plattform 
 • Enkel uppstart
 • 14 dagars gratis provtid 

Nackdelar

 • En del kunder har klagat på kompatibilitetsproblem med vissa webbläsare

Användbarhet 

Lätt

Verktygsnivå

Nybörjare 

Pris 

Teamplan: €28 per månad (ca 290 kr), faktureras årligen 

Företagsplan: €1061 per månad (ca 11 000 kr) , faktureras årligen 

Anpassade avtalsvillkor: möjligt för stora företag

5. Flow XO

05-flow

Bild via FlowXO

Den här flerkanaliga AI chatbot-byggaren gör det möjligt för dig att skapa bots, bygga anpassade arbetsflöden och till och med träna upp dem. Det ger dig total kontroll över designen och en flexibilitet att anpassa boten efter dina behov.

Om du vill bygga en chatbot snabbt, kan du även använda deras färdiga arbetsflöden. På den här plattformen kan du även sammanlänka olika arbetsflöden med varandra. 

Genom att använda Flow XO kan du bygga chatbots för Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram, Slack, sms och webben. 

Och det bästa är att du kan bli medlem gratis och testa några av deras grundläggande funktioner innan du bestämmer dig för en prisplan. 

Viktiga funktioner

 • Flerkanalig plattform 
 • Möjlighet till livechatt
 • Både enkla och avancerade arbetsflöden 
 • Nedladdningsbar användardata
 • Möjligt att acceptera betalningar via AI chatbots

Fördelar 

 • 500 interaktioner ingår i gratisplanen 
 • Möjlighet att ta bort plattformens varumärket på meddelanden 
 • Möjlighet till att lägga till botar/aktiva flöden till en låg kostnad

Nackdelar

 • Plattformen har en lång inlärningskurva

Användbarhet 

Måttligt lätt 

Verktygsnivå

Nybörjare/Mellan 

Pris 

Standard plan: €16 per månad (ca 160 kr). Upp till 5000 interaktioner

Andra tillägg: 

Interaktioner: Lägg till 25 000 interaktioner för €21,5 per månad (ca 220 kr)

bots/aktiva flöden: Lägg till fem botar eller aktiva flöden för €8,50 per månad (ca 88 kr)

Tips: Räkna ut antalet förväntade interaktioner per månad innan du väljer tillägg, då priset uppfattas som lågt men kan snabbt stiga med fler interaktioner. 

6. Chatfuel 

06-chatfuel

Bild via Chatfuel

Chatfuel fokuserar på att hjälpa dig att bygga ännu smartare AI chatbotar för Facebook Messenger och Instagram. Chatboten kräver ingen kodning utan kommer med en enkel drag and drop-gränssnitt som gör det enkelt för dig att designa din chatbot. 

Det bästa är att du kan testa på alla funktioner gratis på ett begränsat antal besökare, helt utan att signa upp dig till en prisplan. De erbjuder till och med en grundläggande mailsupport för de första 30 dagarna i gratisversionen. 

Det som verkligen skiljer denna plattform från de andra är dess enkelhet och prisvärdhet.

Viktiga funktioner 

 • Intuitivt gränssnitt 
 • Integrationer tillgängliga via API
 • Enkel uppstart 
 • Drip sekvenser och utlösta meddelanden 
 • Attribut för att segmentera målgruppen 
 • Grundläggande analys 

Fördelar 

 • Gratisversion finns 
 • Möjlighet att kopiera meddelandespårning på flera kanaler

Nackdelar

 • Saknar avancerade funktioner för att designa mer komplexa botar 
 • Gratisversionen kommer med en vattenstämpel 

Användbarhet 

Enkel 

Verktygsnivå      

Nybörjare 

Pris 

 • Gratisversion: Gratis [endast upp till 50 användare]
 • Expertplan: Från €12,75 per månad (ca 130 kr), kostnaden stiger tillsammans med användarantalet
 • Premiumplan: Möjlighet till skräddarsydd plan. Kontakta deras säljteam för mer detaljer. 
 • Byråplan: Möjlighet till skräddarsydd plan. Kontakta deras säljteam för mer detaljer.

Tips: Om du vill ha en engagerad kontoansvarig samt guidning vid bot byggandet, välj deras Premiumplan. 

7. ManyChat

07-manychat

Bild via ManyChat

Det här är en av de bästa AI chatbot-plattformarna om du vill fokusera på att marknadsföra ditt företag med hjälp av chatbots. Genom att använda ManyChat kan du generera nya leads, engagera framtida kunder, samt driva mot konvertering via Facebook Messenger, Instagram och sms. 

Plattformen är designad med sälj- och marknadsteamens behov i åtanke. Så den gör det enkelt att samla in användardata, boka möten och sälja produkter via AI chatbots. 

Dessutom har den integreringsmöjligheter med populära appar såsom Shopify, Mailchimp, HubSpot, Google Sheets, ConvertKit och Zapier. Sammantaget har den här plattformen alla funktioner du behöver för att skapa en sammansluten försäljnings- och marknadsföringsstrategi. 

Plattformen kan hjälpa dig att nå nya potentiella kunder via flera olika touchpoints i deras kundresa och skapa långvariga relationer. 

Viktiga Funktioner 

 • Obegränsat antal personliga chatbot flöden
 • Målgruppssegmentering med 10 tags 
 • Inbyggda tillväxtverktyg
 • Möjlighet till A/B testning 

Fördelar 

 • Gratis plan för Facebook Messenger 
 • Flexibel betalningsplan för expertplanen

Nackdelar 

 • Onlinedokumentationen skulle kunna vara bättre

Användbarhet

Enkel 

Verktygsnivå

Nybörjare/Mellan 

Pris 

 • Gratisversion 
 • Expertplan: Från €8,50 per månad (ca 88 kr). Upp till 1000 kontakter
 • Företagsplan: Skräddarsydd prisplan finns. Kontakta deras säljteam för mer detaljer.

Tips: Använd Facebook Ads JSON growth tool i ManyChat för att kunna koppla ihop din annons till specifika flöden i plattformen. Det kan vara ett bra sätt att samla in leads och lansera giveaways för ditt företag. 

8. Pandorabots

08-pandorabots

Bild via Pandorabots

Bredvid alla dessa AI chatbots som vi har diskuterat här, erbjuder Pandorabots något unikt - den låter dig bygga en chatbot karaktär. Plattformen gör det möjligt för dig att ge din chatbot liv med hjälp av animationsintegrering med Rapport. 

Med deras förkroppsligade konversationsbot med möjlighet till livesändning, kommer du kunna ta din chatbot-marknadsföring till nästa nivå. 

Dessutom har de ett Small Talk-bibliotek som ger inmatning till de mest ställda frågorna. Detta innebär att du inte behöver slösa tid på att jobba på de svaren igen. Biblioteket är helt gratis med öppen källkod, så den är lättillgänglig. 

Chatboten har även nyckelfärdiga integrationer med Telegram, Twitter WeChat, Facebook Messenger, LINE, och andra plattformar. 

Viktiga funktioner 

 • Chatbot bibliotek med öppen källkod
 • Utvecklingssandlåda 
 • API tillgång
 • Live träning
 • Obegränsat antal Sandbox meddelanden 
 • Chatbot avatar 
 • Text-till-tal- och tal-till-text-val 

Fördelar 

 • Funkar både med text- och röstmedium 
 • Möjlighet till att äga och ladda ner kod 
 • Kod- och ickekodsalternativ 

Nackdelar

 • Kan vara lite förvirrande för nybörjare

Användbarhet 

Måttligt svår att använda 

Verktygsnivå 

Expert

Pris 

 • Gratisversion 
 • Utvecklarplan: ~€16,15 per månad (ca 170 kr) 
 • Expertplan: ~€169,20 per månad (ca 1760 kr)
 • Företagsplan: Skräddarsydd prisplan finns. Kontakta deras säljteam för mer detaljer. 

Tips: För att komma igång med grunderna för att skapa avancerade AI-konversationsagenter, kolla in deras gratis kurs på Udemy. 

9. Imperson 

09- Imperson

Bild via Imperson

Imperson är en AI chatbot-plattform som gör det möjligt för dig att skapa bots för marknadsföring och kundservice. 

Den stödjer även alla varianter av mediaingångar inklusive audio, radio, video och text. De planerar även att inom kort lansera AR (augmented reality) och VR (virtual reality) funktioner.

Med Imperson så kan du skapa bots för Slack, Kik, Twitter, Facebook Messenger, webbplatser och andra kanaler. 

Deras konverseringsbot är designad att skapa personliga konversationsflöden med hjälp av användarprofiler, tidigare supportfall, tidigare köp, kundmål, konversationshistorik och andra liknande faktorer. 

De har även ett särskilt kundframgångsteam som stöttar dig genom processerna med idéer, inledande implementering och drift. 

Viktiga funktioner

 • Flerkanalig bot-byggare
 • Rapport- och analysmöjligheter 
 • Fullt hanterade chatbottjänster
 • Stöttar text-, audio och videoinputs
 • Interaktivt berättande 

Fördelar

 • Mycket bra kundservice 
 • Omfattande utbildningsmaterial 
 • Bots hanterar konversationsflödet beroende på sammanhang och relationshistorik 

Nackdelar

 • Prisdetaljer är inte tillgänglig 

Användbarhet

Enkel

Verktygsnivå

Mellan 

Pris 

Prisdetaljer är inte tillgängliga på deras hemsida. Kontakta deras team för att få en offert.

Tips: Använd kändispersonligheter och gamifierade alternativ AI chatbot-plattform för att hålla dina webbplatsbesökare engagerade och underhållna. 

10. Boost.ai

10-boostai

Bild via Boost.ai

Boost.ai är en av de bästa AI chatbot-plattformarna om du vill skapa en chatbot som kan hjälpa dig att generera försäljning  och svara på kundfrågor. Den erbjuder integration med flera plattformar, inklusive Slack, Facebook Messenger, Zendesk, Salesforce, och andra. 

Den här plattformen är designad med företags behov i åtanke. Om det blir en topp i trafiken kan den skalas om för att hantera det så smidigt som möjligt. 

De har även särskilda lösningar för olika områden, inklusive bankverksamhet, försäkringar, telecom, och andra. 

Viktiga funktioner 

 • Automatiska svar till FAQs 
 • Konversationsflödesredigering för utbildning 
 • API dokumentering 
 • Avsiktshierarki på flera nivåer 
 • Flertalet integrationer 

Fördelar 

 • Botbyggare som inte kräver kodning 
 • Lätt att skala 
 • Har fler än 2 500 färdiga användaravsikter
 • GDPR-kompatibla sekretessfunktioner

Nackdelar

 • Begränsade funktioner för marknadsföring av produkter och tjänster 

Användbarhet 

Måttligt enkel att använda 

Verktygsnivå

Mellan

Pris 

De har tre prisplaner: Test-, standard och företagsplaner. 

Prisinformation avslöjas dock inte för någon av planerna på webbplatsen. Kontakta deras säljteam för att få en offert. 

Tips: Om du är tveksam över att välja de betalda prisplanerna, fråga deras team om en demo på deras koncept. De har en speciell POC-plan där du kan göra en riskfri bedömning.

11. SnatchBot 

11-snatchbot

Bild via SnatchBot 

SnatchBot är en flerkanalig meddelande-plattform vars mål är att ta bort krånglet som processen att bygga en AI chatbot kan innebära.

Även om användarvänligheten är prio ett, så kompromissar den här AI chatboten inte på säkerheten. Den har säkerhetsfunktioner av företagsklass som är helt i överensstämmelse med regleringarna.

Den här omnikanal-plattformen är designad för att stödja hela livscykeln för en chatbot. På SnatchBot kan du utveckla, testa, distribuera, publicera, vara värd för, spåra, och övervaka din chatbot. 

Använder du den här plattformen kan du utveckla en automatiserad AI chatbot eller en hybrid chatbot, även om du inte har någon erfarenhet av kodning.

Deras NLP (Natural Language Processing) funktion gör det möjligt för boten att förstå, minnas, och lära sig användarbeteende baserat på besökarnas svar. Baserat på sitt sammanhang, kan chatboten ge ett lämpligt svar. 

Viktiga funktioner 

 • Flerkanalig chatbot-plattform 
 • Förmåga att analysera känsla och inställning
 • Text-till-tal- och tal-till-text-konverteringsförmåga
 • Lagring av konversationshistorik 
 • Agent-handoff funktion 

Fördelar 

 • Robusta administrativa funktioner 
 • Möjlighet att skapa hybrid bots 
 • Flera prisplaner 

Nackdelar

 • Avancerade funktioner kan vara förvirrande för ovana användare

Användbarhet 

Enkel 

Verktygsnivå

Nybörjare/Mellan

Pris


 • Gratisversion
 • Expertplan: Från €25,51 till €849,39 per månad (ca 265-8840 kr)
 • Företagsplan: Kontakta deras team för en offert

Tips: I expertplanen är priset baserat på antalet meddelanden. Se till att du lägger ner tid på att uppskatta dina behov innan du registrerar dig, annars kan dina kostnader öka drastiskt.

12. BotCore 

12-botcore

Bild via BotCore

BotCore är en av de bästa AI chatbot-plattformarna för företag. Du kan träna, bygga, och distribuera dina anpassade AI chatbotar. Du kan även använda dem som virtuella assistenter som kan guida besökare genom säljtratten och svara på deras frågor. 

Den är utformad så att du kan distribuera plattformen på plats såväl som på molnet. Den låter dig ansluta dina chatbots över olika teknologier till BotCore plattformen för att skapa ett virtuellt assistensnätverk.

Viktiga funktioner 

 • Guidade konversationer
 • Möjlighet att koppla ihop flera botar
 • Integrerad kunskapsdiagram 
 • Triggerbaserade konversationer
 • Sentimentanalys 
 • Integration med LOB (line of business) system 

Fördelar 

 • Lätt skalbar AI chatbot-plattform
 • Har särskilda bots för leveranskedjan och orderuppfyllelse
 • Flera säkerhetsparametrar 

Nackdelar 

 • Flerkanalig support fungerar endast på Microsoft Bot ramverk 

Användbarhet 

Mellan till svår

Verktygsnivå

Mellan/Expert

Pris 

Deras webbplats nämner ingen prisplan. Kontakta deras säljteam för att få en offert.

Tips: Om du förväntar dig ett stort antal triggermeddelanden, se till att du använder alternativet för meddelandekö.

13. Xenioo

13-xenioo

Bild från Xenioo

Den här omnikanal-plattformen låter dig utveckla, distribuera och analysera online chatbots på flera plattformar. Du kan använda den på WhatsApp, Telegram, Discord, Slack, Alexa, Microsoft Teams, webbplatser, och andra kanaler. 

Xenioo kommer med en förhandsgranskningsfunktion som låter dig titta på din chatbot innan du publicerar den. Det här gör det enkelt för dig att identifiera fel, och justera dem.

Viktiga funktioner 

 • Flerkanalig plattform 
 • Möjlighet att applicera variabler, villkorliga switchar och taggar för att designa bots
 • Inbyggd NLP-motor (natural language processing) 
 • Tredjepartsintegration 
 • Alternativ för teamsamarbete
 • API integration 

Fördelar 

 • Aktivering av chatbot på alla vanliga kanaler 
 • Möjlighet till att anpassa botar utan att påverka aktiva 
 • Tilldela roller för team
 • Möjlighet till att skapa offlinekopior av ditt arbete 

Nackdelar 

 • Ger grundläggande rapporteringsmöjligheter 

Användbarhet

Enkel till medelsvår

Verktygsnivå 

Nybörjare/Mellan

Pris 

 • Gratis plan 
 • Startplan: €29,99 per månad (ca 310 kr)
 • Professionell plan: €99,99 per månad (ca 1040 kr) 
 • Företagsplan: Kontakta deras säljteam för att få en offert 

Tips: Skapa chatbots som använder dynamiskt innehåll med Xenioo Cloud Scripting. 

14. Verloop.io

14-verloop

Bild via Verloop.io

Den här AI chatbot-plattformen använder sig av avancerad NLP och ML teknologier för att bygga effektiva kundservice chatbots. Den är tillgänglig på flera kanaler, inklusive WhatsApp, Facebook, Instagram, webbplats, och andra. 

De har funktioner som hjälper dig att designa chatbots som är relevanta för bankverksamheter, resebranschen, fastighetsbranschen, försäkring, foodservice, E-commerce, logistik, och andra branscher.

För att göra det enklare att bibehålla en enad kundprofil, har de integrationer med appar såsom Zapier, Google Analytics, Google Sheets, Shopify, Zendesk, och andra. 

Viktiga funktioner

 • Flerkanalig chatbot-plattform
 • Flera integrationer
 • Multifaktor-autentisering 
 • Live chat plugins
 • Stödjer 15+ språk
 • Grundläggande analys

Fördelar 

 • Skalbar livesupport
 • Rollbaserad åtkomstkontroll 
 • Möjlighet att skydda användardata 
 • GDPR-kompatibel

Nackdelar

 • Prisdetaljer avslöjas inte 

Användbarhet 

Enkel

Verktygsnivå

Nybörjare/Mellan 

Pris

Kontakta deras säljteam för att få en offert. 

Tips: för att spåra vad din chatbot åstadkommer, sätt upp flera mål i chattflödet. Håll koll på målgenomförande-graden för att kontrollera de övergripande framstegen. 

15. Reply

15 - Reply

Bild via Reply 

Den här plattformen är perfekt för att bygga kundservicebotar och självservicebotar för E-commerce, samt chatbots för WhatsApp. Den har integrationer med populära appar såsom Shopify, Magento, Khoros, Zendesk, och andra. 

Det är en plattform som inte kräver kodning, som gör chatbot-byggandet enklare. 

Och det bästa är att den erbjuder klick-integrering med din kundtjänst och program med FAQs. 

Viktiga funktioner

 • Sömlös handover till kundservice-agenter 
 • Inbyggd CRM 
 • Grundläggande analys 
 • Multibla interaktioner 

Fördelar 

 • Enkel att använda 
 • Bra anpassningsalternativ 
 • Flera E-commerce tillägg

Nackdelar 

 • Prisdetaljer avslöjas inte på hemsidan 

Användbarhet 

Enkel 

Verktygsnivå 

Nybörjare 

Pris 

Kontakta deras säljteam för att få en offert 

Tips: Om du vill bygga en bot till WhatsApp, kontakta deras team. De kan ge dig tidig tillgång!

16. Dialogflow

16 - DialogFlow

Den här AI chatbot-lösningen är designad av Google. Så den kopplas lätt ihop med Google Assistant. Det är en av de mest skalbara AI chatbot-plattformarna på marknaden. Alla typer av företag kan använda den för att skapa effektiva chatbots. 

Den är designad för att på ett sömlöst sätt integrera mellan flera plattformar, inklusive mobil, internet, Cisco, Genesys och andra. Den kan även hantera kompletterande frågor. Det gör det möjligt för kunder att avvika från deras huvudfråga och trots detta få ett korrekt svar av chatboten.

Den här plattformen kan stödja upp till 20 konversationsflöden tillsammans med 40 000 intentioner. Dessutom har den multi-turn simulatorer som kan hjälpa dig att utvärdera både kvalitet och hitta buggar. 

Viktiga funktioner 

 • Flerkanalig plattform 
 • Stödjer 30+ språk 
 • Avancerad analys 
 • 9 produktionsklara agenter 
 • Visuell flödesbyggare
 • Flera integrationer

Fördelar 

 • Hög funktionalitet 
 • Avancerad AI-förmåga
 • Möjlighet att definiera övergångar intuitivt 
 • Förmåga att skapa testfall för utvärderingssyfte

Nackdelar 

 • Brant inlärningskurva
 • Kodningserfarenhet krävs
 • Komplicerad prisstruktur

Användbarhet 

Svår 

Verktygsnivå

Expert

Pris 

Plattformens månatliga prisplan baseras på både upplagan och antalet förfrågningar som gjorts under den givna tidsperioden. 

För CX Agent (2021-09)

 • Textfunktion: €0,00060 per förfrågan (ca 0,0063 kr)   
 • Designtidsförfrågningar: €0 
 • Audio input.output: €0,051 per minut (ca 0,53 kr) 
 • Andra sessionsförfrågningar: €

Tips: Dialogflow har två versioner: Dialogflow CX och Dialogflow ES. om du endast har behov för grundläggande funktioner, välj Dialogflow ES. 

FAQ

 1. Vad är en AI chatbot?En AI chatbot är ett onlineprogram som simulerar människoliknande interaktioner till kunder på appar och webbplatser med hjälp av NLP och maskininlärning.

De är designade för att kunna förstå kundens intention och behov, utan att behöva involvera en mänsklig operatör.

         2. Vilken är den bästa AI chatbot-plattformen?
Det finns inte ett enda rätt svar på den frågan. Vilken plattform som passar bäst för just ditt företag beror på dina behov och din budget. Några av de populäraste AI chatbot-plattformarna är: 

 • Giosg
 • MobileMonkey
 • Botsify
 • Chatfuel
 • Activechat.ai

   


  3. Varför behöver jag en AI chatbot?

En AI chatbot har många olika applikationer och funktioner för olika delar av ett företag. Du kan använda en AI chatbot till att:

 • Identifiera kvalitativa leads 
 • Samla in användardata och bygga upp maillistor 
 • Ge en bättre kundupplevelse 
 • Skapa merförsäljning och korssälja dina produkter och tjänster
 • Automatisera upprepande uppgifter  

För att sammanfatta, så behöver du en AI chatbot för att förbättra såväl effektiviteten på din webbplats som att skapa bättre kundupplevelser. 

 

4. Vilken är den bästa AI chatbot-plattformen för nybörjare?


Vilken AI chatbot-plattform som passar ditt företag bäst beror på företagets behov.

Giosg, Activechat.ai, MobileMonkey, Lobster, och Chatteron är exempel på nybörjarvänliga botbyggande plattformar. 

5. Vad är det huvudsakliga användningsområdet för en AI chatbot?


AI chatbotar har olika användningsområden inom kundservice, marknadsföring och försäljning. Här är några exempel på hur du kan använda en AI chatbot:

 • Svara på kunders frågor 
 • Få registreringar och eventbokningar
 • Ge personliga rekommendationer
 • Behandla retur- och bytesfrågor 
 • Samla in data och feedback
 • Skapa merförsäljning och korssälja dina produkter

  6. Hur mycket kostar det att utveckla en AI chatbot?

Kostnaden för att utveckla en AI chatbot kan ligga kring allt från 120 kr till 2500 kr i månaden. Den totala kostnaden kommer att bero på vilken typ av funktioner och verktyg du vill lägga till hos din AI chatbot.  

7. Hur lång tid tar det att utveckla en AI chatbot?


Att utveckla en chatbot kan ta allt ifrån några timmar till 2-3 veckor, beroende på bottens komplexitet och vilka funktioner du vill automatisera.

8. Är det svårt att utveckla en AI chatbot?


Med hjälp av en bra chatbot-plattform är det ganska enkelt att bygga upp en chatbot, även om du inte har någon kodningserfarenhet. 

9. Hur kan jag utveckla en AI chatbot gratis?


Här är några av de bästa plattformarna som du kan använda för att skapa en gratis AI chatbot:

 • Giosg
 • Botsify
 • Activechat.ai
 • Flow XO
 • Chatfuel

  10. Vilka funktioner ska jag leta efter för att hitta den bästa AI chatbot plattformen?

Här är några viktiga funktioner att ha i åtanke när du ska jämföra olika plattformar:

 • Noggrannhet
 • Automationsklass
 • Användarvänlighet
 • Inriktningsalternativ 
 • Integrationer
 • Varumärkesalternativ 
 • Chattrutter 
 • A/B testfunktioner
 • Rapport- och analysmöjligheter
 • Kundsupport

Är du redo att bygga din egna AI Chatbot?

Med hjälp av ett bra verktyg för chatbots är det enklare än någonsin att bygga en bra chatbot för ditt företag. Det finns många olika typer av plattformar på marknaden, se därför till att ha dina behov tydliggjorda. 

Nästa steg är att jämföra de olika plattformarna baserat på deras användarvänlighet, integrationer, rapportmöjligheter och andra viktiga funktioner som nämns ovan.

Om du är ute efter stora möjligheter till ett förutbestämt pris, så kan Giosg vara rätt val för dig. Den har ett användarvänligt gränssnitt och kommer med massor av funktioner som gör processen att bygga en AI chatbot lätt som en plätt!  

Chatbots , AI