Secto Automotive tehostaa liidien hankintaa live chatin ja kohdennettujen bottien avulla

Lue miten Secto Automotive käyttää giosgin Live Chattia ja kohdennettuja chatbotteja liidienhankintansa optimointiin ja saavuttaakseen ennätykselliset konversioasteet.

secto automotive

Secto tunnisti tarpeen rakentaa digitaalista strategiaansa, jonka avulla he voisivat mahdollistaa monipuolisen kanavavalikoiman ja tukea fyysistä myymäläkokemustansa verkossa. Secton tavoitteena on tarjota korkeatasoista palvelua, tavoittaa potentiaalisia kiinnostuneita asiakkaita ja luoda liidejä yhdessä saumattoman asiakaskokemuksen kanssa.

 

Tausta ja haasteet 👨‍🔧

Perinteisessä auton ostoprosessissa ihmiset vierailevat useasti fyysisissä myymälöissä, tutustuakseen ja ostaakseen ajoneuvonsa. Jotta asiakas löytää etsimänsä, ostokokemus vaatii usein aikaa eri myymälöiden kiertämiseen sekä paperitöiden ja neuvottelujen läpikäymiseen. Tämä prosessi on kohdannut merkittäviä haasteita etenkin siinä, että se vastaisi tämän päivän kasvavaan tarpeeseen tehokkaille ja laadukkaille verkkopalveluille.

Secto Automotive on kuitenkin askeleen edellä. Olipa kyseessä sitten auton ostaminen tai kysymykseen vastaaminen, Secto tarjoaa ratkaisuja prosessin kaikkiin eri vaiheisiin.

Yksi huomattavimmista haasteista Sectolle oli luoda saumaton ja tehokas ostokokemus verkossa, joka tarjoaisi saman tason tukea ja myyntipalvelua kuin heidän fyysinen myymäläkokemuksensa. Tämän avulla asiakkaat pystyvät halutessaan asioida ja löytää ratkaisuja verkossa fyysisen tapaamisen, sähköpostien ja muiden perinteisten kanavien lisäksi.

“Se me ollaan huomattu, että [verkkoasiointi] ei välttämättä toimi kaikille asiakkaille, vaan vain tietylle ryhmälle. Totta kai tämä tulee lisääntymään, ihmiset asioi verkossa ja autoja myydään verkkokaupoissa. Vielä se on pientä, mutta me nähdään, että siinä on kasvupolku ja halutaan olla siinä kehityksessä mukana.”

Sectolle on tärkeää löytää ratkaisu, joka tukee myymälän palvelu- ja myyntikokemusta. Oikean ratkaisun tulisi auttaa myös vähentämään puhelinpalvelun käyttöä, jotta resurssit voitaisiin käyttää tehokkuuden ja huomion keskittämiseen tärkeimpiin ja monimutkaisempiin asiakastapauksiin verkossa sekä myymälöissä. Sectolle oli erityisen tärkeää löytää tapoja tukea vierailijoita ja asiakkaita kaikissa asiakaspolun vaiheissa.

 

Tavoitteet ⭐

Secton keskeisiä tavoitteita olivat liidien hankintaprosessin ja palvelukanavien optimointi, sekä digitaalisten kanavien lisääminen. Tämän myötä asiakkaat voisivat helposti löytää tietoa, vastauksia kysymyksiinsä ja nopeaa palvelua, oli se sitten verkossa tai myymälässä.

Kriittinen osa ratkaisun löytämistä oli täten tehokkuuden lisääminen, tukipalveluiden vahvistaminen sekä matalan kynnyksen tarjoaminen yhteyden ottamiseen.

 

Ratkaisu ✅

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Secto aloitti giosgin Live Chatin käytön yhdessä kohdennettujen chatbottien kanssa tukemaan ja opastamaan verkkosivuston vierailijoita. Secto palvelee nyt asiakkaitaan tehokkaammin kuin koskaan ja keskittää resurssinsa korkealaatuisiin liidien palvelemiseen.

Käyttämällä useita kohdennettuja botteja Secto on nyt helposti yhteydessä potentiaalisiin asiakkaisiin ja vahvistaa heidän ostopäätöstään tarjoamalla lisätietoja, joita ei monesti ole saatavilla autoliikkeiden verkkosivustoilla. Tämä auttaa Sectoa myös oppimaan lisää asiakkaidensa tarpeista ja tarjoamaan heille nopeita vastauksia ja tuotteita, jotka vastaavat heidän odotuksiaan.

“Meille on tärkeintä se, että saadaaan jonkunnäköinen kontakti niihin ihmisiin, jotka käy meidän vaihtoautojen sivuilla, ketkä ei välttämättä lähtisi itse soittamaan. [Yhteydenotto] käy siinä nopeasti just nyt, eikä niin, että laitanpa sähköpostia ja ehkä huomenna saan vastauksen, vaan sen avun saa siinä heti.”

live chat

“Siinä kun se asiakas on lämmin niin saadaan se kiinni, koska siinä on hyvä mahdollisuus saada kauppaa. Jos asiakas joutuu lähettämään lomaketta tai ottamaan yhteyttä muuten perinteisin keinoin, niin niihin vastataan huomenna. Ehkä se asiakas on ostanut sen auton jo jostain muualta.”

He näkevät erityisesti parannuksen asiakkaiden alhaisessa kynnyksessä ottaa yhteyttä. Tämä on auttanut Sectoa lähestymään lämpimiä liidejä ja olemaan proaktiivinen myyntiprosessissa.

“Chatin ja interaktioiden kautta saa madallettua kynnystä yhteyden ottamiseen, on se sitten chatti tai lomakkeen täyttö ja sen lähetys.”

 

Tulokset 📊

liidien hankinta tulokset

Giosgin chatin ja kohdennettujen bottien käyttöönoton myötä Secto Automotive on saavuttanut vaikuttavia tuloksia liidien hankinnan ja asiakastuen prosesseissa. Keväällä 2023 vuoden kestäneen onnistuneen yhteistyön jälkeen Secto Automotive on saavuttanut ennätyslukuja liidien tuotannossaan:

💬 43.5% kasvu chattien määrässä

📈 3x enemmän chatteja konvertoituu liideiksi

🤖 10% liidien konversioaste kohdennetuilla chatboteilla
     (yhteensä 0.91%→ 3x toimialan standardi)

 

Tulevaisuus 💫

Kaiken kaikkiaan Secto Automotive näkee giosgin arvokkaana työkaluna, jonka avulla he voivat helposti kokeilla erilaisia toimia ja ominaisuuksia sekä innovoida prosessiensa toimivuutta.

He arvostavat myös giosgin työjkalun monipuolisuutta. Tämä yhdessä giosgin tuen kanssa on auttanu Sectoa löytämään uusia käyttötapoja alustalle.

“[giosg] on monipuolinen työkalu, jossa on myös oppimiskäyrä, mutta sitten kun sen oppii, niin sillä on helppo tehdä paljon erilaisia juttuja.”