Skapa en digital affärsmodell som förändrar kundupplevelsen

Hur ser ditt företag ut? Har du lyckats bli digital men saknar de önskade resultaten, eller har du kanske skapat en digital affärsmodell som genererar nya leads och affärer online? 

Oberoende av din status så är vi säkra på att denna text kommer att tillföra värde till din digitala affärsmodell, samt ditt arbete mot en förbättrad kundupplevelse!

digital affärsmodell som förändrar kundupplevelsen

Timing är A och O för den digitala kundupplevelsen

Låt oss först konstatera följande:

  1. 94% av Sveriges befolkning använder internet.
  2. Vi gör dagligen i Sverige ca 55 miljoner sökningar.
  3. Varje dag ser vi mellan 3 000 - 20 000 reklam och säljbudskap.

Siffrorna ovan visar att det finns enorma möjligheter online, då en klar majoritet befinner sig där och dagligen söker efter information.

Vad siffrorna också visar, är att konkurrensen är stenhård, vilket betyder att man behöver sticka ut för att nå sin målgrupp. Men vad innebär "att sticka ut" egentligen?

Dels behöver man ha en bra produkt eller tjänst, vilket vi kan förmoda att alla anser sig ha –  då det rättfärdigar ett företags existensberättigande.

Därutöver, med 10 år av digitala erfarenheter och fler än 1000 kunder har vi på giosg funnit att timing är avgörande, oavsett vilken produkt eller tjänst som erbjuds. Timing är A och O för både kundupplevelsen och kundresan –  och i slutändan, för en bra digital affärsmodell. 

Är det nödvändigt att förbättra kundupplevelsen?

Låt oss fokusera på hemsidor, dit besökare rör sig när de är intresserade av att veta mer eller redo att göra ett inköp. Nedan är endast ett exempel men vi har sett flera företag med samma utmaning:  

Vi har en hemsida med en konverteringsgrad på ca 2%, det innebär att 98% av besökarna lämnar sidan utan att köpa något eller ta en action.

Låt oss leka med tanken att den här hemsidan i genomsnitt har 10 000 unika besökare i månaden, och således 120 000 unika besökare per år, det innebär att 117 600 besökare lämnar sidan utan att varken köpa något eller lämna några uppgifter som man kan göra uppföljning på.

Detta innebär också med stor sannolikhet att besökare antingen lämnar hemsidan för att de inte lyckats hitta det de var ute efter, eller så lämnar de hemsidan för en konkurrent.

Ett stort tapp av möjligheter som är direkt kopplat till kundupplevelsen på hemsidan, där vi kan konstatera att en låg konverteringsgrad gör att potentiella affärer går förlorade varje dag.

Därför är svaret ja, det är nödvändigt att förbättra kundupplevelsen!

Gamification Ideas for Retail – 1300 x 630

Hur kan vi förbättra vår timing, kundupplevelse och digitala affärsmodell?

Låt oss ta en bostad eller en bil som exempel. Väldigt få, om ens någon, köper en bostad utan att först diskutera finansieringen med banken. Det samma gäller vid köp av en bil, man skulle med stor sannolikhet också ta reda på olika försäkringsalternativ innan man köpte den.

Lån och försäkring är alltså i detta exempel nödvändiga ärenden som vi genomför innan vi köper varan eller tjänsten.

För att utveckla detta resonemang ytterligare: Vad behöver man då köpa till när man till exempel köpt en bostad? Man vill säkerligen skaffa Internet, elabonnemang, göra en flyttanmälan eller anställa en flyttfirma.

Det vill säga, kringtjänster/produkter för att göra köpet optimalt. När kunden har hittat lägenheten på mäklarens hemsida, stänger hon länken och fortsätter att Googla “billigt elabonnemang” eller “flyttfirma”, och jämför företagen som ligger på Googles första sida.

Det här ger företagen som rankar högst på Google mycket större sannolikhet att vinna affären än de som rankar sämre. Således kan vi också dra slutsatsen att bara en bråkdel av dessa potentiella kunder hamnar på just din hemsida.

Men vad har detta att göra med timing, kundupplevelse eller din digitala affärsmodell?

Tänk om du kunde nå dessa kunder tidigare i beslutsprocessen, och erbjuda din produkt eller tjänst i rätt kontext (timing), precis när frågan är relevant för dem – innan de hunnit till Google eller andra sökmotorer för att jämföra priser?

Giosg_nätverk

Vi tror att hemsidor i framtiden kommer att vara som en tom canvas som skräddarsys efter kundens behov. Försäljningen kommer att ske online, men inte bara på er egna hemsida utan också på era
partners hemsidor, för en maximal kundupplevelse.

Det är viktigt att befinna sig där besluten tas. Erbjud dina tjänster eller produkter till de kunder du vill nå, vid tidpunkten då varan är aktuell för dem. Sätt alltid kunden i fokus och utgå ifrån kundresanvad behöver kunden?

Välj rätt partners för att förbättra affärsmodellen 

Med rätt partners kan du fokusera på timing och kontext och göra försäljningen till en naturlig del av en förstärkt kundupplevelse – samtidigt som ni kan erbjuda era tjänster oberoende av er egna hemsida.

Det blir helt enkelt en Win-Win-Win situation; Ni säljer mer, era partners säljer mer och kundupplevelsen förbättras avsevärt.

Med giosg kan ni göra allt detta redan idag! Bredda er digitala affärsmodell och driv fler affärer, samtidigt som ni förbättrar kundupplevelsen avsevärt.

Hör av dig till oss för en kostnadsfri demo

Kundupplevelse , affärsmodell