Essoten digiloikka luo turvallisen chat-palvelun

Lue miten Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen digiloikka synnytti turvallisen chat-palvelun giosgin ja Signicatin avulla!

Tausta ja haaste

Essote eli Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on sairaanhoitopiiri, joka palvelee yhdeksän kunnan asiakkaita ja on määrätietoisesti kehittänyt palvelukanaviaan. Kaikkiaan Essoten alueella asuu yli 100.000 suomalaista, joita palvellaan etenkin terveydenhuollon puolella kasvotusten, puhelimitse ja kasvavassa määrin myös sähköisesti. Sähköinen asiointi onkin osoittautunut asiakkaiden suosimaksi tavaksi asioida Essoten kanssa, mutta sairaanhoitopiirille se toi eteen haasteen: sosiaali- ja terveyspalvelujen puitteissa asiointiin liittyy usein luottamuksellisia tietoja. Essoten oli siis palvelukanavia kehittäessään huomioitava asioinnin turvallisuus molemmille osapuolille - ilman, että asioinnista tulisi hankalaa.

essote_customer story_giosg_signicat

Ratkaisu

Essotessa tiedostettiin, että chat-pohjainen asiakaspalvelu oli saavuttanut suuren suosion jo useilla muilla toimialoilla, joten sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakaspalvelun laajentaminen chat-pohjaiseen palveluun koettiin luontevana jatkumona.

Essote valitsi terveydenhuollon ammattilaisten miehittämäksi chat-alustaksi giosg Live Chatin, ja palveluun liitettiin Signicatin toimittama Suomi.fi -tunnistaminen. Asiakas voi tunnistautua turvallisesti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella joko heti chat-keskustelun alussa tai sen aikana.

Chat-palvelu on julkaistu kaikkien asiakkaiden käytettäväksi Essoten verkkosivuilla maaliskuussa 2021. Chat-palvelu toimii osana uutta digitaalista asiointi-ikkunaa, johon otetaan uudistuksen aikana käyttöön useita digitaalisia työkaluja.

Chat-pilotti toteutettiin osana Etelä-Savon sote-uudistusta, jossa kehitetään ja yhtenäistetään toimintatapoja ja -prosesseja digitaalisten välineiden avulla, joilla voidaan vahvistaa saatavuutta, vaikuttavuutta ja tuottavuutta.

Tulokset

Essoten asiakkaat voivat nyt asioida turvallisesti ja joustavasti myös chat-palvelussa. Vahvan tunnistamisen ansiosta terveydenhuollon ammattilaiset voivat palvella Essoten asiakkaita paremmin ja keskustella myös luottamuksellisista asioista.

Essotelle ratkaisu on todella kustannustehokas: Suomi.fi-tunnistuksen käyttö ei vaatinut erillisen liittymän rakentamista, sillä Signicatin tunnistuspalvelu toimii saumattomasti Giosgin chat-palvelun sisällä.

Sote-uudistuksen yhtenä tavoitteena on yhdenmukaistaa sote-palveluihin ohjautumisen kanavia. Chat-palvelulla Essote on ottanut merkittävän digiloikan kohti asiakaskeskeisyyttä sekä Sote-uudistuksen tavoitteiden saavuttamista.

“Vahva tunnistaminen chat-palvelun yhteydessä on tuonut merkittävän parannuksen Essoten asiakkaiden palveluun."

Mika Perttu, palvelualuejohtaja, Essote