Digital Transformation inom läkemedelsindustrin med AI – Malin Parkler, VD, Pfizer Sverige

1123-podcast_page-pharma-youtube-ep7-117 november, 2023. Giosg, det ledande företaget inom tech som kombinerar interaktivt webbplatsinnehåll som chatt, AI, live shopping, pop-ups och interaktiva element i en och samma plattform, kan idag meddela att de släpper en exklusiv intervju och ett podcast-avsnitt med Malin Parkler, VD på Pfizer Sverge.

I ett nytt avsnitt av ‘Digital Customer Experience’-podden av giosg fick vi den unika möjligheten att intervjua Malin Parkler – den inspirerande VDn för Pfizer Sverige. Malins episod erbjöd en djupdykning i digitaliseringens transformerande roll inom hälso- och sjukvården, vilket speglar hennes visionära inställning som ledare på Pfizer.

Malin Parkler: En förändringsledare

Parkler berättar om sin musikaliska bakgrund och liknade sin ledarstil vid att spela ett stråkinstrument, som symboliserar harmoni och precision. Hennes tillvägagångssätt är en blandning av kreativitet och strategiskt tänkande, ungefär som Sveriges välkända musikarv. Parkler betonade vikten av att vara nyfiken och fördomsfri, en egenskap som hon tror är avgörande för att driva innovation.

När hon får frågan om hon under sin imponerande karriär har mött inflytelserika personer som inspirerat henne, så svarar hon; “Jag har träffat och träffar väldigt ofta många människor. Jag är väldigt nyfiken på människor generellt och de nya perspektiv de tillbringar, vilket gör att jag tycker det är väldigt intressant. Men den första jag träffade som jag tror att du vet vem det är, så är det VDn på Mastercard – och Satya Nadella på Microsoft.” 

På frågan om hur Malin träffade dem, och hur de inspirerade henne, svarar hon; “Jag var med i styrelsen på American Chamber of Commerce in Sweden under en längre tid. Genom det fick jag träffa många ledare som kom till Sverige för olika uppdrag. Den mest givande diskussionen som jag minns var om hur man inspirerar människor och kollegor till att få fram sin största potential, och hur man med ett “mjukare” ledarskap kan göra bra affärer och bra saker för sina kunder.”

När Malin får frågan om hur man är en bra ledare, svarar hon: "Att alltid vara nyfiken och öppensinnad.”

Malins ledarskapsfilosofi kretsar kring inklusivitet och att främja en kultur av kontinuerligt lärande och förbättring. Hon förespråkar en ledarstil som handlar mindre om att regissera – och mer om att inspirera och möjliggöra för sitt team. Hennes råd till nya ledare är att förbli nyfiken, investera i teknik och förstå vikten av att anpassa affärsstrategier till en digital värld.

Digitaliseringen – Revolutionerande inom Läkemedelsindustrin

Malin diskuterade passionerat om hur digitala verktyg har revolutionerat läkemedelsindustrin. Från att påskynda läkemedelsupptäckter till att förbättra patientvården, har digitaliseringen omformat landskapet. Hon lyfte fram Pfizers ansträngningar för att använda digitala kanaler för att engagera med vårdpersonal och patienter, för att säkerställa att viktig information alltid är tillgänglig. 

 “Det är vår kärna, det förbättras ständigt, också resan kring att göra ett läkemedel och ett vaccin liksom att det har återuppfunnit patientresan och vården. Det har också revolutionerat hur vi möter våra kunders behov och kundupplevelsen eller vad de erfarna kunderna förväntar sig. För kunder, vårdpersonal, sjuksköterskor förstås och sedan patienter – men även statliga myndigheter. På grund av detta förändrar vi alla sättet att engagera eller engagera oss med våra intressenter. Det återspeglar i allt högre grad förväntningarna på att ha vetenskap och kunskap till hands för vårdpatienter. Jag tror att det här är den stora utmaningen och även den stora möjligheten att göra tillgängligt vad du än har till hands när du behöver det.”

Agila arbetssätt, Patientresa och Omnikanal

Malin menar att vi kan förena vetenskapens kraft och teknikens kraft, och även det sätt som vi är agila på – så som vi har utvecklat sätten att arbeta. “Man kan säga att vi har gjort det på ett antal sätt. Det finns kanske några ‘buzzwords’ att prata om här. Det är agil metodik, användarupplevelse, patientresa, såväl som omnikanal. De har en grundläggande betydelse i vårt sätt att arbeta. 

Agil metodik är sättet att ständigt se till att du har innehåll tillgängligt. På ett väldigt snabbt sätt kan du se till att du är uppdaterad, ha relevant innehåll för olika typer av kunder. Man behöver alltid hitta ett sätt att förenkla och förbättra och för att hålla hastigheten, eftersom förväntningarna är så stora nu på vad du vet när du letar efter något så vill du ha svaret direkt. 

Du vill ha lösningen omedelbart. Det är så våra kunder upplever det i sitt privatliv, och så de vill ha det även i sina yrkesliv. Jag tror att detta är utmaningen och även ett roligt tillfälle att se till att man faktiskt vet, sätta ihop allt som man har och göra det tillgängligt på ett väldigt attraktivt sätt för kunderna. Men det måste förenklas, och det är också en utmaning. I vår verksamhet inom läkemedelsindustrin är vi väldigt begränsade. Vi är i en väldigt reglerad miljö. Många olika verksamheter är väldigt reglerade, men för oss handlar det om samarbetet med vården och patienterna.”

AI inom Läkemedelsbranschen – den största tekniken för förändring

På frågan om hur AI kommer att påverka inom läkemedelsindustrin svarar Malin; “Jag tror att alla vet att nästa år kommer den största tekniken att förändra vårt sätt att arbeta, hur vi gör saker i alla dimensioner.

Alla perspektiv är AI, på olika sätt, och det kommer att ha en stor påverkan på det vi gör. Alla pratar om de negativa sakerna, och det är faktiskt väldigt avgörande att du gör och använder AI på ett säkert sätt. Det vill säga, det har att göra både att göra med värdet du tillför, men också med ditt rykte. 

Men det finns många övertygande användningsområden och jag tror i det här sammanhanget kanske vi pratar om generativ AI, gen AI. Till exempel för vår bransch är det inte bara innehåll i sig. En mycket intressant sak är hur det accelererar, och faktiskt kan svara på frågor om biologi och hur du kan hitta nya mediciner.

Det är förstås en ny kärna. Då kan du också minska cykeltiden till patienten från upptäckt – till när den patienten får behandling. De får ett hälsosammare liv genom att minska vissa delar av de kliniska studierna. Det bidrar till att du bättre och snabbare kan komma ut med kvalitativt innehåll till vårdgivare och som många andra företag, har vi lanserat vårt eget säkra område av vår interna chatt GPT. En intern gen AI-plattform som vi utforskar.

Slutsats: En banbrytare inom Digital Sjukvård

Malin Parklers insikter belyser inte bara digitaliseringens betydande inverkan på vårdbranschen, utan understryker också vikten av ett visionärt ledarskap för att navigera i dagens kontinuerliga förändringar. Vi hoppas att hennes samtal med Daniel Paul är en inspiration för nuvarande och framtida ledare i den digitala världen, och betonar kraften av innovation, nyfikenhet och anpassningsförmåga när det kommer till att forma sjukvårdens framtid.

Avsnittet där Malin delar med sig av sina unika tips till giosgs podcastlyssnare i Digital Customer Experience- podde finns tillgänglig att lyssna på via giosg.com (videoavsnitt), Spotify, Gaana, Amazon Music, och Google podcasts, Youtube.


Presskontakt giosg
Sofia Correnti, PR & Communications Manager
sofia.correnti@hotmail.com
+46708 45 23 09

AI , Nyheter , podcast , pharmaceutical