Video: Hur man skapar en e-handelsbutik som kunderna älskar

Posted in Webbinarier

 

 

E-handeln har genomgått en stor förändring de senaste tre åren. Konsumenter förväntar sig mer engagemang, utbildning och interaktion kring online shopping. Man förväntar sig samma kundsupport och upplevelse online, som i en fysisk butik. Hur ska företag förhålla sig till att förmedla den känslan? Vilka sätt funkar, och vilka sätt är värda att lägga ner resurser på? Vi summerat viktiga trender och händelser inom e-handeln i denna video från vårt tidigare webbinarie.

Giosg och eValent Group är partners 🤝  och har under detta event adresserat de mest vanligt ställda frågorna från e-handlare.

🛍️ Ta del av rekommendationer, tips och diskussioner om hur man skapar den ultimata plattformen
❓ Vi adresserar vanligt ställda frågor
✅ Tips för e-handlare från experter i branschen.

_____________________________________________________________

E-commerce has gone through a major change in the last three years. Consumers expect more commitment, education and interaction around online shopping. You expect the same customer support and experience online, as you would get in a physical store. How should companies relate to conveying that feeling? Which ways work, and which ways is  worth investing resources? In the video above, we've summarized important trends and ways to work to boost the e-commerce efforts.

Giosg and eValent Group are partners 🤝 and during our previous webinar, we addressed the most frequently asked questions that we get.

🛍️ Take part in recommendations, tips and discussions on how to create the ultimate platform
❓ FAQ's
Tips from industry experts.

 

Tags: eCommerce, videos