EXECUTIVE Q&A

Hur lär sig en chattbot?

Då man först tar i bruk en chattbot för kundtjänst måste boten läras hur den ska svara på besökarnas meddelanden. Den största delen av undervisningen sker genom existerande FAQ- mönster och chattloggar. Det är också möjligt att manuellt konfiguera svarsmönster vid behov.
Efter att chattboten är live fortsätter den att lära sig genom att följa med hur kundservice agenterna svarar. Om hjälpfunktionen används kan boten också analysera exaktheten i sina egna svar på basen av hur kundservice agenterna fångar upp på förslagen

 

⇦ Back to questions

Hittade du inte vad du sökte?